Képzések tematikája


"Digitális munkakörnyezet kialakítása, működési feltételek megteremtése és biztonságos fenntartása" online képzés

6. Tananyagegységek

6.1. Rendszer modulok felépítésének és működésének ismertetése
6.2. Kiegészítő rendszerek működésének szoftveres működésének megismerése
6.3. A rendszer működéséhez szükséges kiegészítő hardver elemek bemutatása és üzemeltetése
6.4. A vállalatirányítási rendszer részletes bemutatás és beüzemelése
6.5. GDPR és vállalat biztonsági szabályismeretek és előírások megismerése
6.6. Adatbiztonság és adattovábbítási protokollok megismerése
6.7. Az önképzés és egyéni fejlődés szükségességének megismerése


"Angol nyelvi képzés - KER A1-es szint" online képzés

Első 30 órás blokk

A kezdő szintről induló képzés célja az A1 szint (Minimumszint) elérése. A képzés végére a nyelvtanuló megérti és használja a számára ismerős, elsősorban a munkájával kapcsolatos mindennapi kifejezéseket és nagyon alapvető fordulatokat, amelyeknek célja konkrét szükségleteinek kielégítése. Be tud mutatkozni és be tud mutatni másokat, meg tud válaszolni és fel tud tenni olyan kérdéseket, amelyek személyes jellegűek, pl. a lakhelyre, munkakörnyezetre, kollégákra és hétköznapi tárgyakra vonatkozóan. Képes egyszerű interakcióra, amennyiben a másik személy lassan és világosan beszél és segítőkész.

Második 30 órás blokk

A tananyag egység sikeres elvégzésével a résztvevő képessé válik a KER Al szintjének megfelelően beszélni napirendről, munkahelyi időbeosztásról és preferenciákról, döntési helyzetekről, étkezésről, munkáról és munkahelyekről, megérteni mások hasonló tartalmú, egyszerű megnyilatkozásait, megállapításokat tenni, és nagyon rövid, tényszerű beszélgetéseket folytatni ezekben a témákban. Rendelkezik azzal az alapvető szókinccsel, amivel a saját magára, személyes adataira, családjára, munkájára vonatkozó kérdésekre válaszolni tud nagyon egyszerű kifejezéseket használva. Tud érdeklődni beszélgetőtársa hogylétéről és reagál, ha őt kérdezik. Képes reagálni nagyon egyszerű kérdésekre, amennyiben a beszélgetőtárs lassan, érthetően és világosan beszél, nagyon egyszerű szavakat és nyelvi szerkezeteket használ. Képes múltbeli események elbeszélésére és eseménysorok követésére, valamint jövőbeli eseményekre és cselekvésekre utaló információk adására és
megértésére. Ismeri a napi munkájához szükséges legfontosabb számítógépes kifejezéseket. Ismeri és jól használja a legfontosabb kérdőszavakat. Nagyon egyszerűen ki tudja fejezni tetszését és nemtetszését, egyetértését és egyet nem értését.


"Workflow: céges folyamatok transzformálása digitális környezetbe" online képzés

5. Tananyagegységek

5.1. Rendszer modulok felépítésének és működésének ismertetése
5.2. Kiegészítő rendszerek szoftveres működésének megismerése
5.3. A rendszer működéséhez szükséges kiegészítő hardver – elemek bemutatása és üzemeltetése
5.4. A személyes és a szervezeti hatékonyság fejlesztése
5.5. A vállalatirányítási rendszer részletes bemutatása és beüzemelése
5.6. Home office
5.7. GDPR és vállalat biztonsági szabályismeretek és előírások megismerése
5.8. Office felületek, Word, Excel, Prezentáció
5.9. Adatbiztonság és adattovábbítási protokoll megismerése
5.10. Az önképzés és egyéni fejlődés szükségessége


Lépjen kapcsolatba velünkVissza a főoldalra